Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 55

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek: Boží zjevení
Odstavec: Etapy zjevení
Podnadpis (římská čísla): Už od počátku se Bůh dává poznat

Toto zjevení nebylo přerušeno hříchem našich prarodičů. Bůh totiž „po jejich pádu v nich vzbudil naději na spásu příslibem vykoupení (srov. Gn 3,15) a neustále pečoval o lidský rod, aby dal věčný život všem, kteří hledají spásu trpělivým konáním dobrých skutků (srov. Řím 2,6-7)“. „A když ti člověk odepřel poslušnost a ztratil tvé přátelství, tys ho nenechal napospas smrti. Slitoval ses nad lidmi... Častokrát jsi jim nabízel smlouvu.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 54   |   Následující paragaraf 56 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

410 - člověk, Vykupitel, protoevangelium, Mesiáš, had
397 - důvěra, hřích-první, neposlušnost, hříchy, svoboda-zneužití
761 - církev-svolávání Božího lidu, hřích, jedota-s Bohem, Boží plán(spásy) 


Vybrané dle systému klíčových slov:

405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka, vina osobní, žádostivost, křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost, utrpení, smrt, žádostivost
1714 - hřích-prvotní, hříchy, mravní-zákon, Adamův hřích, hřích dědičný
58 - smlouva, Písmo svaté, svatost, Ábel, Melchizedech
71 - smlouva, smlouva-s Noemem, svět, úmluva 
379 - člověk, hřích-prvotní, prarodiče, ráj, milost-prvotní spravedlnosti
388 - Adam, hřích-prvotní, člověk, Ježíš Kristus-Vykupitel, milost
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní, hříchy, spása, tajemství-Kristovo
403 - náklonnost ke zlému, hřích-prvotní, hřích-osobní, křest-dětí, odpuštění hříchu
406 - pelagianismus, hřích-prvotní, náklonnost ke zlému, koncily, reformace
407 - ďábel-nadvláda nad člověkem, hřích-prvotní, náklonnost ke zlému, otroctví, svoboda
408 - hřích-osobní, hřích-prvotní, hříchy, svět 
2568 - modlitba, pád-člověka, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba, zlo
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení, oběť-na kříži, usmíření, vykoupení
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení, srdce, touha-po štěstí, život-věčný
346 - Boží-věrnost, smlouva, stvoření (proces), zákony, Bůh-stvořitel
390 - člověk, dějiny-člověka, hřích-prvotní, pád-člověka, vina
56 - smlouva-s Noemem, dějiny, hřích-prvotní, lidské pokolení, potopa
417 - Adam, Eva, hřích-prvotní, prvotní svatost 
1707 - člověk, člověk-Boží obraz, hřích-prvotní, pokušení, světlo