Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 555

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Odstavec: TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla): TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis: ZÁVDAVEK KRÁLOVSTVÍ: PROMĚNĚNÍ

Ježíš na okamžik ukazuje svou božskou slávu a tím potvrzuje Petrovo vyznání. Zjevuje také, že k tomu, aby „vešel do své slávy“ (Lk 24,26), musí projít skrze kříž v Jeruzalémě. Mojžíš a Eliáš kdysi viděli Boží slávu na hoře; zákon a proroci ohlašovali Mesiášovo utrpení. Ježíšovo utrpení je skutečně Otcova vůle: Syn jedná jako Boží služebník. Oblak označuje přítomnost Ducha svatého: „Zjevila se celá Trojice: Otec v hlasu, Syn v člověku, Duch v zářivém oblaku“: „Proměnil ses na hoře a tvoji učedníci, pokud toho byli schopni, patřili na tvou slávu, Kriste, Bože, aby pochopili, až tě uvidí ukřižovaného, že tvé utrpení je dobrovolné, a aby hlásali světu, že ty jsi opravdu vyzařování Otce.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 554   |   Následující paragaraf 556 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé, služebníci Boha, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba
2583 - Bůh-poznání, epikleze, modlitba, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, blaženost, láska, spása


Vybrané dle systému klíčových slov:

556 - Ježíš Kristus-proměnění, kříž, křest, vzkříšení, utrpení
568 - Ježíš Kristus-proměnění, apoštolové, utrpení, naděje na spásu, Kristus
444 - hlas-Boží, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Boží-Syn, preexistence
149 - kříž, Maria, Boží slovo, víra, zkouška
440 - Ježíš Kristus, kříž, Mesiáš, Petr (apoštol), důstojnost-královská
1235 - mystagogie