Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 576

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL

Mnohým v Izraeli se zdálo, že Ježíš jedná proti základním institucím vyvoleného národa: — proti poslušnosti Zákonu v celé úplnosti jeho písemných předpisů a — v případě farizeů — ve výkladu ústního podání; — proti ústřednímu významu jeruzalémského chrámu jako svatého místa, kde přebývá Bůh výsadním způsobem; — proti víře v jediného Boha, jehož slávu nemůže sdílet žádný člověk.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 575   |   Následující paragaraf 577 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze, tajemství-Kristovo  
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky, láska, oběť-na kříži, spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo, učedníci  
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník, vykoupení, zasvěcení, utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové, zákoníci, Židé, Bůh-Otec
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti, svátosti-Kristovy, velikonoční tajemství 
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Izrael, farizejové, Židé
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Židé, Svátek smíření, chybování
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Boží-Syn, prokletí-Zákona, hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení   
348 - Zákon, Izrael, moudrost, sobota, sabat
583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení, svátky-židovské, úcta-k chrámu, putování do chrámu
586 - chrám jeruzalémský, úcta k chrámu, Ježíš Kristus-život a učení, Petr (apoštol) 
529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě, Mesiáš, očekávání Izraele, Simeon
584 - chrám jeruzalémský, horlivost, žárlivost Boží, úcta-k chrámu 
2580 - chrám jeruzalémský, modlitba, srdce-obrácení, srdce lidské, Starý zákon
62 - Izrael, otroctví, smlouva, Mojžíš, Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství, starší bratři, poznání, víra-Izraele
1639 - Izrael, láska, láska-manželská, manželská smlouva, manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel, mravní-zákon, smlouva, Starý zákon