Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 578

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠ A ZÁKON

Ježíš, Mesiáš Izraele, a tedy největší v nebeském království, měl povinnost zachovávat Zákon tím, že jej dodrží v jeho celistvosti až do nejmenších přikázání, jak to sám řekl. A také jen on to mohl učinit dokonale. Židé, podle jejich doznání, nikdy nemohli zachovávat Zákon v jeho celistvosti a neporušit ani nejmenší z jeho přikázání. Proto při každoročním Svátku smíření prosí synové Izraele Boha o odpuštění svých přestupků proti Zákonu. Zákon totiž tvoří jeden celek a — jak připomíná sv. Jakub — „neboť i kdyby někdo zachovával celý zákon, ale v jedné věci pochybil, provinil se proti všem“ (Jak 2,10).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 577   |   Následující paragaraf 579 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Izrael, farizejové, Židé
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Boží-Syn, prokletí-Zákona, hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení   
348 - Zákon, Izrael, moudrost, sobota, sabat
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon, chrám jeruzalémský, víra-v jediného Boha, Izrael
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové, zákoníci, Židé, Bůh-Otec
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze, tajemství-Kristovo  
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky, láska, oběť-na kříži, spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo, učedníci  
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník, vykoupení, zasvěcení, utrpení
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti, svátosti-Kristovy, velikonoční tajemství 
577 - horské kázaní, Zákon, proroci, Ježíš Kristus-život a učení, Boží království
354 - stvoření (tvor), zákon, morálka, moudrost 
708 - Duch svatý, Zákon, touha-po Bohu, výchova-Boží, spása
709 - Duch svatý, Zákon, chudoba srdce, zaslíbení 
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení, Písmo svaté, Slovo-vtělené, Nový zákon
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš Kristus-život skrytý, tajemství-vtělení, tajemství-velikonoc
516 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-vtělení, utrpení Ježíše Krista, zjevení
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, poslušnost, zmrtvýchvstaní
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy