Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 579

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠ A ZÁKON

Tato zásada úplného zachovávání Zákona nejen v jeho liteře, ale i v jeho duchu byla farizeům drahá. Tím, že ji pro Izrael postavili do popředí, dovedli mnohé Židy Ježíšovy doby ke krajní náboženské horlivosti. Jestliže se tato zásada neměla rozmělnit na jakousi „pokryteckou“ kazuistiku, nebylo jiné možnosti než připravovat lid na neslýchaný Boží zásah, kdy jediný Spravedlivý naplní dokonale Zákon za všechny hříšníky.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 578   |   Následující paragaraf 580 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Židé, Svátek smíření, chybování
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Boží-Syn, prokletí-Zákona, hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení   
348 - Zákon, Izrael, moudrost, sobota, sabat
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon, chrám jeruzalémský, víra-v jediného Boha, Izrael
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové, zákoníci, Židé, Bůh-Otec
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze, tajemství-Kristovo  
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky, láska, oběť-na kříži, spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo