Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 583

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠ A CHRÁM

Ježíš, jako před ním proroci, prokazoval jeruzalémskému chrámu nejhlubší úctu. Byl do něj Josefem a Marií uveden čtyřicet dní po svém narození. Když mu bylo dvanáct let, rozhodl se zůstat v chrámě, aby svým rodičům připomenul, že se musí starat o věci svého Otce. Během svého skrytého života tam putoval každý rok, alespoň o velikonocích; i jeho veřejné působení se odvíjelo v rámci jeho putování do Jeruzaléma na velké židovské svátky.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 582   |   Následující paragaraf 584 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě, Mesiáš, očekávání Izraele, Simeon
534 - Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský, nalezení v chrámě, Josef, Maria


Vybrané dle systému klíčových slov:

586 - chrám jeruzalémský, úcta k chrámu, Ježíš Kristus-život a učení, Petr (apoštol) 
584 - chrám jeruzalémský, horlivost, žárlivost Boží, úcta-k chrámu 
529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě, Mesiáš, očekávání Izraele, Simeon
2580 - chrám jeruzalémský, modlitba, srdce-obrácení, srdce lidské, Starý zákon
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon, chrám jeruzalémský, víra-v jediného Boha, Izrael
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze, tajemství-Kristovo  
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky, láska, oběť-na kříži, spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo, učedníci  
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník, vykoupení, zasvěcení, utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové, zákoníci, Židé, Bůh-Otec
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti, svátosti-Kristovy, velikonoční tajemství 
593 - úcta k chrámu, chrám jeruzalémský, svátky-židovské, Ježíš Kristus-utrpení a smrt 
534 - Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský, nalezení v chrámě, Josef, Maria
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení, Písmo svaté, Slovo-vtělené, Nový zákon
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš Kristus-život skrytý, tajemství-vtělení, tajemství-velikonoc
516 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-vtělení, utrpení Ježíše Krista, zjevení
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, poslušnost, zmrtvýchvstaní
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy
520 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení, chudoba, ponížení, pronásledování
521 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení, tajemství vtělení, člověk, sv.Jan Eudes