Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 586

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠ A CHRÁM

Ježíš naprosto nebyl nepřítelem chrámu, ve kterém přednesl to podstatné ze svého učení, chtěl platit chrámovou daň a přizval si k tomu Petra, kterého právě ustanovil za základ své budoucí církve. Dokonce se ztotožnil s chrámem, když se označil za definitivní příbytek Boha mezi lidmi. Proto vydání jeho těla na smrt ohlašuje zničení chrámu, které zjeví vstup do nového věku dějin spásy: „Nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě“ (Jan 4,21).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 585   |   Následující paragaraf 587 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

797 - církev-chrám Ducha svatého, církev-Tělo Kristovo, milost, Duch-Boží, údy-Kristova těla
1179 - liturgie-místo slavení, celázemě, uctívání-v duchu a pravdě, duchovní chrám 


Vybrané dle systému klíčových slov:

583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení, svátky-židovské, úcta-k chrámu, putování do chrámu
529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě, Mesiáš, očekávání Izraele, Simeon
584 - chrám jeruzalémský, horlivost, žárlivost Boží, úcta-k chrámu 
2580 - chrám jeruzalémský, modlitba, srdce-obrácení, srdce lidské, Starý zákon
593 - úcta k chrámu, chrám jeruzalémský, svátky-židovské, Ježíš Kristus-utrpení a smrt 
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon, chrám jeruzalémský, víra-v jediného Boha, Izrael
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze, tajemství-Kristovo  
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky, láska, oběť-na kříži, spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo, učedníci  
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník, vykoupení, zasvěcení, utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové, zákoníci, Židé, Bůh-Otec
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti, svátosti-Kristovy, velikonoční tajemství 
553 - Petr (apoštol), autorita církve, Boží-království, apoštolové, klíče království
862 - Petr (apoštol), biskupové, církev-apoštolská, církev-pastýři 
936 - Petr (apoštol), moc klíčů, římský biskup, hlava sboru biskupů 
534 - Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský, nalezení v chrámě, Josef, Maria
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení, Písmo svaté, Slovo-vtělené, Nový zákon
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš Kristus-život skrytý, tajemství-vtělení, tajemství-velikonoc
516 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-vtělení, utrpení Ježíše Krista, zjevení
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, poslušnost, zmrtvýchvstaní