Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 587

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠ A VÍRA IZRAELE V JEDINÉHO BOHA A SPASITELE

Jestliže Zákon a jeruzalémský chrám byly příležitosti, kdy se Ježíš dostal s izraelskými náboženskými představiteli do sporu, pak skutečným „kamenem úrazu“ se pro ně stala jeho úloha při vykoupení z hříchů, které je výhradním Božím dílem.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 586   |   Následující paragaraf 588 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě, Mesiáš, očekávání Izraele, Simeon
583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení, svátky-židovské, úcta-k chrámu, putování do chrámu
584 - chrám jeruzalémský, horlivost, žárlivost Boží, úcta-k chrámu 
586 - chrám jeruzalémský, úcta k chrámu, Ježíš Kristus-život a učení, Petr (apoštol) 
2580 - chrám jeruzalémský, modlitba, srdce-obrácení, srdce lidské, Starý zákon
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Izrael, farizejové, Židé
348 - Zákon, Izrael, moudrost, sobota, sabat
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Židé, Svátek smíření, chybování
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Boží-Syn, prokletí-Zákona, hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení   
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, láska-k Bohu, oběť-za všechny
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení, láska až do krajnosti, prázdný život 
574 - Ježíš Kristus-obvinění, farizejové, herodovci, zákoníci 
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové, zákoníci, Židé, Bůh-Otec
2613 - celníci, farizejové, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, modlitba
534 - Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský, nalezení v chrámě, Josef, Maria
593 - úcta k chrámu, chrám jeruzalémský, svátky-židovské, Ježíš Kristus-utrpení a smrt 
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon, chrám jeruzalémský, víra-v jediného Boha, Izrael
354 - stvoření (tvor), zákon, morálka, moudrost 
577 - horské kázaní, Zákon, proroci, Ježíš Kristus-život a učení, Boží království