Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 591

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠ A VÍRA IZRAELE V JEDINÉHO BOHA A SPASITELE

Ježíš požadoval od jeruzalémských náboženských představitelů, aby v něho uvěřili proto, že koná skutky svého Otce. Takový úkon víry však musí procházet přes tajemné odumření sobě samému, přes znovuzrození „shůry“, pod vlivem Boží milosti. Takový požadavek obrácení tváří v tvář tak překvapivému splnění příslibů dává pochopit tragický omyl velerady, která usoudila, že Ježíš zasluhuje smrt, protože se rouhá. Její členové takto jednali z nevědomosti a zároveň pro zatvrzelost srdce, z nevěry.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 590   |   Následující paragaraf 592 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

526 - Ježíš Kristus-narození, Vánoce, narození-z Boha, lidství, božství
574 - Ježíš Kristus-obvinění, farizejové, herodovci, zákoníci 


Vybrané dle systému klíčových slov:

590 - Ježíš Kristus-Boží Syn, Mesiáš, chrám jeruzalémský  
1434 - obrácení, pokání, modlitba, půst, almužna
2027 - obrácení, zásluhy, život-věčný  
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení, touha-po Bohu, Ježíš Kristus-Vykupitel 
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť, hříchy, vykoupení, oběť-Nové smlouvy
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení, oběť-na kříži, usmíření, vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění, kříž, oběť-na kříži, Tridentský konil
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán, Písmo svaté  
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení, láska až do krajnosti, prázdný život 
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova, trpící-Služebník, ospravedlnění, nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně   
1041 - Poslední soud, obrácení, Boží-bázeň, úsilí-o spravedlnost 
1072 - liturgie-míst v životě církve, obrácení, evangelizace, liturgie-služba jednotě 
1229 - křest, obrácení, vyznání víry, vylití Ducha svatého 
1423 - svátost obrácení, obrácení, pokání, svátost pokání, lítost
1470 - soud Boží, obrácení, pokání, svátost pokání a smíření, volba
1490 - návrat-k Bohu, obrácení, lítost, hříchy-odpor k nim, předsevzetí
1989 - milost, obrácení, odpuštění-hříchů, ospravedlnění, přirozenost-lidská
1993 - milost, obrácení, ospravedlnění, spolupráce-s Bohem, svíce