Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 596

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠŮV PROCES
2. podnadpis: ŽIDOVŠTÍ PŘEDSTAVITELÉ MAJÍ ROZDÍLNÉ NÁZORY NA JEŽÍŠE

Jeruzalémští náboženští představitelé nebyli zajedno, jak se chovat k Ježíšovi. Farizeové vyhrožovali vyloučením těm, kteří by ho následovali. Těm, kteří se obávali, že všichni v něho uvěří a že přijdou Římané a zničí jejich svaté město a jejich národ, velekněz Kaifáš prorocky navrhl: „Je lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul celý národ“ (Jan 11,50). Velerada prohlásila, že Ježíš „je hoden smrti“ (Mt 26,66) jako rouhač: protože ale ztratila právo odsuzovat k smrti, vydává Ježíše Římanům a obviňuje ho z politické vzpoury; a to ho staví na stejnou úroveň s Barabášem, který byl obviněn „ze vzpoury“ (Lk 23,19). Velekněží vykonávají na Piláta nátlak i politickými výhrůžkami, jen aby odsoudil Ježíše k smrti.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 595   |   Následující paragaraf 597 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1753 - almužna, lež, mravnost, odsouzení-nevinného, pomluva


Vybrané dle systému klíčových slov:

439 - Mesiáš, politika, Davidův syn, Židé 
2491 - lékaři, politika, pravda, svátost pokání a smíření, tajemství-služební
591 - Ježíš Kristus-Boží Syn, velerada, nevíra, obrácení, Ježíš Kristus-utrpení a smrt
899 - laici, křesťanské sociální učení, politika, společnost občanská, učení křesťanské
2108 - láska, láska-k Bohu, politika, společnost občanská, svoboda
443 - Mesiáš, Boží-Syn, velerada, Ježíš Kristus, nadpřirozenost