Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 606

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla): KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis: KRISTUS SE OBĚTUJE OTCI CELÝM ŽIVOTEM

Boží Syn sestoupil z nebe, ne aby konal svou vůli, ale vůli toho, který ho poslal. „Když přicházel na svět, řekl: ‘… Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli …’ A touto vůlí jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy“ (Žid 10,5-10). Od první chvíle svého vtělení Syn plně přijímá ve svém vykupitelském poslání Boží plán spásy: „Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo“ (Jan 4,34). Ježíšova oběť „za hříchy celého světa“ (1 Jan 2,2) je výrazem jeho společenství lásky s Otcem: „Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život“ (Jan 10,17). „Ale ať svět pozná, že miluji Otce a jednám, jak mi Otec přikázal“ (Jan 14,31).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 605   |   Následující paragaraf 607 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, poslušnost, zmrtvýchvstaní
536 - Ježíš Kristus-křest, beránek-Boží, hříchy, Duch svatý, nebe


Vybrané dle systému klíčových slov:

53 - Boží plán, Bůh-vztah s člověkem, sdílení, přijetí, Slovo-vtělené
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení, touha-po Bohu, Ježíš Kristus-Vykupitel 
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť, hříchy, vykoupení, oběť-Nové smlouvy
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení, oběť-na kříži, usmíření, vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění, kříž, oběť-na kříži, Tridentský konil
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán, Písmo svaté  
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení, láska až do krajnosti, prázdný život 
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova, trpící-Služebník, ospravedlnění, nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně   
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Bůh-Spasitel, evangelium-hlásání, velikonoční tajemství
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, proroctví, ukřižování 
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, prameny historické, víra, vykoupení
585 - chrám jeruzalémský-zničení, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, eschatologické znamení, Velikonoce 
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-vševědoucnost, spása, zaslepenost
601 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, tajemství-vykoupení, trpící služebník, otroctví-hříchu
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, láska-k Bohu, oběť-za všechny
609 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, svoboda, spása
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, smíření-s Bohem, neposlušnost, oběť-na kříži
618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, následování Krista, spoluvykupení, kříž