Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 610

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla): KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis: PŘI VEČEŘI JEŽÍŠ PŘEDJAL SVOBODNÉ OBĚTOVÁNÍ SVÉHO ŽIVOTA

Tuto svobodnou oběť sebe sama vyjadřuje Ježíš svrchovaným způsobem při večeři, kterou slavil s dvanácti apoštoly „v tu noc, kdy byl zrazen“ (1 Kor 11,23). V předvečer svého utrpení, když byl Ježíš ještě volný, učinil z této poslední večeře se svými apoštoly památku své dobrovolné oběti Otci pro spásu lidí: „To je mé tělo, které se za vás vydává“ (Lk 22,19). „To je má krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 609   |   Následující paragaraf 611 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

766 - církev-ustanovení, Ježíš Kristus-oběť, tajemství-církve, církev-svatá, eucharistie-ustanovení
1337 - eucharistie-ustanovení, mytí nohou, přikázání-lásky, eucharistie, velikonoční oběť


Vybrané dle systému klíčových slov:

621 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, večeře Páně, eucharistie, vykoupení
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, smíření-s Bohem, neposlušnost, oběť-na kříži
609 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, svoboda, spása
569 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, násilná smrt, hříšníci 
1329 - večeře Páně, eucharistie-shromáždění, svatební hostina Beránka, lámání chleba, Poslední večeře
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti, svátosti-spásy, spása 
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života, život-věčný, sv.Tomáš Akvinský, úmluva
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení, oběť-na kříži, usmíření, vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění, kříž, oběť-na kříži, Tridentský konil
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení, touha-po Bohu, Ježíš Kristus-Vykupitel 
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť, hříchy, vykoupení, oběť-Nové smlouvy
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán, Písmo svaté  
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení, láska až do krajnosti, prázdný život 
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova, trpící-Služebník, ospravedlnění, nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně   
1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost, služba-církve, smírná oběť, eucharistie
876 - služba-církve, dobrovolnost-Kristovy oběti, služebníci Krista, přirozenost-služebníků 
65 - Ježíš Kristus-Syn Boží, Nová smlouva, proroci, Slovo, vrchol
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, smíření-s Bohem, oběť-na kříži