Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 611

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla): KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis: PŘI VEČEŘI JEŽÍŠ PŘEDJAL SVOBODNÉ OBĚTOVÁNÍ SVÉHO ŽIVOTA

Eucharistie, kterou v tomto okamžiku ustanovuje, bude „památkou“ jeho oběti. Ježíš zahrnuje své apoštoly do své oběti a žádá je, aby ji stále zpřítomňovali. Tím Ježíš ustanovuje své apoštoly kněžími nové smlouvy: „A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě“ (Jan 17,19).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 610   |   Následující paragaraf 612 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1364 - eucharistická oběť, eucharistie, zpřítomění-oběti na kříži, památka, vyyloupení
1341 - památka, slavení Kristovy památky, eucharistie, eucharistie-ustanovení, liturgické úkony
1566 - obětní dary, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží, tajemství-Kristovo


Vybrané dle systému klíčových slov:

1337 - eucharistie-ustanovení, mytí nohou, přikázání-lásky, eucharistie, velikonoční oběť
1338 - eucharistie-ustanovení, evangelia-synoptická, eucharistie, Ježíš Kristus-chléb života, eucharistická řeč
1339 - eucharistie-ustanovení, velikonoční beránek, tělo-Kristovo, krev-Kristova, Nová smlouva
1341 - památka, slavení Kristovy památky, eucharistie, eucharistie-ustanovení, liturgické úkony
1363 - památka, eucharistie, vzpomínka, zpřítomění-velikonoce, život-víry
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení, touha-po Bohu, Ježíš Kristus-Vykupitel 
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť, hříchy, vykoupení, oběť-Nové smlouvy
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení, oběť-na kříži, usmíření, vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění, kříž, oběť-na kříži, Tridentský konil
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán, Písmo svaté  
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení, láska až do krajnosti, prázdný život 
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova, trpící-Služebník, ospravedlnění, nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně   
1329 - večeře Páně, eucharistie-shromáždění, svatební hostina Beránka, lámání chleba, Poslední večeře
1330 - eucharistie, památka, Nejsvětější svátost, svatá a božská liturgie, Nejsvětější svátost
1365 - eucharistická oběť, památka, eucharistie, Nová smlouva, odpuštění-hříchů
621 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, večeře Páně, eucharistie, vykoupení
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Bůh-Spasitel, evangelium-hlásání, velikonoční tajemství
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, proroctví, ukřižování