Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 612

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla): KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis: AGONIE V GETSEMANECH

Kalich nové smlouvy, který Ježíš předjímá při poslední večeři tím, že vydává sám sebe, přijímá z Otcových rukou při smrtelné úzkosti v Getsemanech tím, že „byl poslušný až k smrti“ (Flp 2,8). Ježíš se modlí: „Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich!“ (Mt 26,39). Vyjadřuje tak hrůzu, jíž je smrt pro jeho lidskou přirozenost, která, stejně jako naše, je určena pro věčný život; ba víc, na rozdíl od naší, je naprosto nedotčena hříchem, který je příčinou smrti. Tuto přirozenost na sebe vzala božská osoba, „Původce života“, „Živého“. Tím, že Ježíš svou lidskou vůlí přijal Otcovu vůli, přijímá svou smrt jako vykupitelskou, aby „na svém těle vynesl hříchy na dřevo kříže“ (1 Petr 2,24).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 611   |   Následující paragaraf 613 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

532 - Ježíš Kristus-život skrytý, čtvrté přikázání, synovská odevzdanost, Josef, Maria
2600 - Boží-plán (spásy), úradek, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, Ježíš Kristus-život veřejný
1009 - Ježíš Kristus, smrt, vítězství-nad smrtí, proměna smrti, požehnání


Vybrané dle systému klíčových slov:

1021 - smrt, soud-soukromý, Ježíš Kristus-slavný návrat, život-věčný, čas milosti
400 - smrt, duše, muž a žena, žádostivost, dějiny
625 - smrt, duše-Kristova, hrob Ježíše Krista, Ježíš Kristus-pohřbení, vzkříšení
1007 - smrt, život, naléhavost života, smysl-existence 
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel, odplata za hřích, poslední nepřítel 
1011 - smrt, smrt-křesťanská, touha zemřít, JežíěšKistus-následování, povolání
1016 - smrt, tělo, duše, vzkříšení-těla, zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu, smrt-nutnost , zemřelí
1022 - smrt, soud-soukromý, očišťování-duše, nebeská blaženost, zavržení
1023 - smrt, očišťování, křest, patření na Boha, Poslední soud
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť, hříchy, vykoupení, oběť-Nové smlouvy
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení, touha-po Bohu, Ježíš Kristus-Vykupitel 
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení, oběť-na kříži, usmíření, vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění, kříž, oběť-na kříži, Tridentský konil
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán, Písmo svaté  
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení, láska až do krajnosti, prázdný život 
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova, trpící-Služebník, ospravedlnění, nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně   
603 - hříchy, hříšníci, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, opuštěnost, smíření-s Bohem