Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 616

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla): KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis: JEŽÍŠ DOKONÁVÁ SVOU OBĚŤ NA KŘÍŽI

Právě láska „až do krajnosti“ (Jan 13,1) dodává Kristově oběti hodnotu vykoupení, odčinění, usmíření a zadostiučinění. Při oběti svého života nás všechny znal a miloval. „Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni“ (2 Kor 5,14). Žádný, byť sebesvětější člověk nemohl na sebe vzít hříchy všech lidí a vydat se jako oběť za všechny. To, že v Kristu existuje božská osoba Syna, která přesahuje a zároveň i objímá všechny lidi a ustanovuje ho hlavou celého lidstva, umožňuje jeho vykupitelskou oběť za všechny.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 615   |   Následující paragaraf 617 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

478 - srdce Ježíšovo, Ježíš Kristus, láska-Kristova, symbol, srdce
468 - hypostaze, Ježíš Kristus, Nejsvětější Trojice, koncily, lidství-Kristovo
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy


Vybrané dle systému klíčových slov:

622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení, láska až do krajnosti, prázdný život 
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění, kříž, oběť-na kříži, Tridentský konil
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť, hříchy, vykoupení, oběť-Nové smlouvy
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení, touha-po Bohu, Ježíš Kristus-Vykupitel 
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán, Písmo svaté  
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova, trpící-Služebník, ospravedlnění, nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně   
1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost, služba-církve, smírná oběť, eucharistie
587 - vykoupení, farizejové, chrám jeruzalémský, Zákon, Ježíš Kristus-vykupitel
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, smíření-s Bohem, neposlušnost, oběť-na kříži
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, smíření-s Bohem, oběť-na kříži
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, prameny historické, víra, vykoupení
621 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, večeře Páně, eucharistie, vykoupení
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Bůh-Spasitel, evangelium-hlásání, velikonoční tajemství
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, proroctví, ukřižování 
585 - chrám jeruzalémský-zničení, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, eschatologické znamení, Velikonoce 
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-vševědoucnost, spása, zaslepenost
601 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, tajemství-vykoupení, trpící služebník, otroctví-hříchu
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, láska-k Bohu, oběť-za všechny