Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 617

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla): KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis: JEŽÍŠ DOKONÁVÁ SVOU OBĚŤ NA KŘÍŽI

„Svým přesvatým utrpením na dřevě kříže nám zasloužil ospravedlnění“ (sua sanctissima passione in ligno crucis nobis iustificationem meruit), učí tridentský koncil a zdůrazňuje jedinečnou povahu Kristovy oběti jako příčiny věčné spásy. A církev uctívá kříž zpěvem: „O crux, ave, spes unica“ (buď pozdraven, kříži, jediná naděje).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 616   |   Následující paragaraf 618 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1992 - Boží-síla, Boží-spravedlnost, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, křest, milost
1235 - mystagogie, kříž, vykoupení  


Vybrané dle systému klíčových slov:

616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení, oběť-na kříži, usmíření, vykoupení
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova, trpící-Služebník, ospravedlnění, nepravost
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení, touha-po Bohu, Ježíš Kristus-Vykupitel 
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť, hříchy, vykoupení, oběť-Nové smlouvy
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán, Písmo svaté  
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení, láska až do krajnosti, prázdný život 
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně   
2018 - ospravedlnění    
2019 - ospravedlnění    
149 - kříž, Maria, Boží slovo, víra, zkouška
1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost, služba-církve, smírná oběť, eucharistie
618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, následování Krista, spoluvykupení, kříž
615 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, smíření-s Bohem, neposlušnost, oběť-na kříži
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, smíření-s Bohem, oběť-na kříži
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Bůh-Spasitel, evangelium-hlásání, velikonoční tajemství
572 - velikonoční tajemství, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, proroctví, ukřižování 
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, prameny historické, víra, vykoupení
585 - chrám jeruzalémský-zničení, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, eschatologické znamení, Velikonoce 
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-vševědoucnost, spása, zaslepenost