Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 625

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS "BYL POHŘBEN"
2. podnadpis: KRISTOVO TĚLO V HROBĚ

Kristův pobyt v hrobě je skutečným poutem mezi stavem předvelikonočního Krista, podrobeného utrpení, a jeho nynějším oslaveným stavem Zmrtvýchvstalého. Tatáž osoba „Živého“ může říci: „Byl jsem mrtev, a hle — jsem živ na věky věků“ (Zj 1,18). „Bůh [Syn] nezabránil smrti, aby oddělila duši od těla, jak tomu přirozeně dochází, ale znovu je spolu spojil vzkříšením, aby tak byl sám ve své osobě místem setkání smrti a života tím, že v sobě zastavil rozklad přirozenosti způsobený smrtí, a sám se stal příčinou spojení pro obě oddělen é části.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 624   |   Následující paragaraf 626 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

400 - smrt, duše, muž a žena, žádostivost, dějiny
1007 - smrt, život, naléhavost života, smysl-existence 
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel, odplata za hřích, poslední nepřítel 
1011 - smrt, smrt-křesťanská, touha zemřít, JežíěšKistus-následování, povolání
1016 - smrt, tělo, duše, vzkříšení-těla, zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu, smrt-nutnost , zemřelí
1021 - smrt, soud-soukromý, Ježíš Kristus-slavný návrat, život-věčný, čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý, očišťování-duše, nebeská blaženost, zavržení
1023 - smrt, očišťování, křest, patření na Boha, Poslední soud
650 - duše-Kristova, přirozenost-božská, smrt, vzkříšení 
640 - hrob Ježíše Krista, prázdný hrob, zmrtvýchvstání, vzkříšení, Lazar
624 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt, sestoupení do pekel, velikonoční tajemství, Bílá sobota
629 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt, vykoupení  
626 - Ježíš Kristus-pohřbení, duše-Kristova, oddělení duše od těla, tělo-Kristovo, hrob Ježíše Krista
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla, vzkříšení  
630 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla, oddělení duše od těla, smrt 
1052 - vzkříšení, smrt, církev nebeská, duše 
657 - vzkříšení, prázdný hrob, smrt, zmrtvýchvstání 
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice, transcendence, Boží moc 
651 - vzkříšení, Boží-přísliby, ospravedlnění-víry, důkaz-víry