Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 63

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek: Boží zjevení
Odstavec: Etapy zjevení
Podnadpis (římská čísla): Bůh utváří svůj lid Izrael

Izrael je Boží kněžský národ, je nazýván „Hospodinovým jménem“ (Dt 28,10). Je to národ těch, kteří „první... poznali jméno Hospodina, našeho Boha“, národ „starších bratří“ v Abrahámově víře.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 62   |   Následující paragaraf 64 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

204 - Bůh-zjevený, Boží-jméno, hořící keř, Stará smlouva, Nová smlouva
2810 - Abrahám, Abram, Boží-jméno, Boží-přísliby, modlitba
839 - Boží-lid, Boží-přísliby, církev, církev-církev a nekřesťané, náboženství


Vybrané dle systému klíčových slov:

62 - Izrael, otroctví, smlouva, Mojžíš, Bůh-Spasitel
1639 - Izrael, láska, láska-manželská, manželská smlouva, manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel, mravní-zákon, smlouva, Starý zákon
2083 - Izrael, láska, láska-k Bohu, otroctví, povinnosti
2129 - Izrael, krása, láska, láska-k Bohu, obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu, žádostivost, dychtivost, povolání-Izraele
1121 - kněžství, křest, biřmování, pečeť, svátosti
1657 - kněžství, liturgické slavnosti, liturgie, matka, modlitba
2233 - kněžství, láska, láska-k bližnímu, povolání, radost
2758 - kněžství, modlitba, modlitba-Kristova, svátosti 
201 - Bůh-Pán, Izrael, láska-k Bohu, Hospodin, proroci
212 - Boží-jméno, Izrael, Bůh-věčný, neměnost, dějiny
219 - Boží-láska, Izrael, láska, Syn Boží, nevěrnost
348 - Zákon, Izrael, moudrost, sobota, sabat
1611 - chvalozpěvy, Izrael, láska, láska-manželská, manželství-nerozlučitelnost
1612 - beránek, Izrael, Nová smlouva, Stará smlouva, svátost manželství
2084 - dějiny, Izrael, láska, láska-k Bohu, Boží-láska
2170 - Den Páně, Izrael, odpočinek, otroctví-egyptské, sabat
2171 - chvála Boha, Izrael, odpočinek, peníze, sabat
2573 - Boží-přísliby, Izrael, modlitba, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba