Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 648

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec: TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla): ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Kristovo vzkříšení je předmětem víry jakožto transcendentní (přesažný) zásah samého Boha do stvoření a do dějin; tři božské osoby v něm působí společně a zároveň projevují svou vlastní originalitu. Dochází k němu zásahem moci Otce, který „vzkřísil“ (Sk 2,24) Krista, svého Syna, a tak uvádí dokonalým způsobem jeho lidství — s jeho tělem — do Nejsvětější Trojice. Ježíš se s konečnou platností „duchem svatosti prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých“ (Řím 1,4). Svatý Pavel zdůrazňuje projev Boží moci jako dílo Ducha, který oživil Ježíšovo mrtvé lidství a povolal je do oslaveného stavu Pána.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 647   |   Následující paragaraf 649 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice, Bůh-Otec, Duch svatý, Syn Boží
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání, vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla, Nejsvětější trojice


Vybrané dle systému klíčových slov:

989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání, vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla, Nejsvětější trojice
651 - vzkříšení, Boží-přísliby, ospravedlnění-víry, důkaz-víry 
657 - vzkříšení, prázdný hrob, smrt, zmrtvýchvstání 
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání, tělo, ospravedlnění duše 
1052 - vzkříšení, smrt, církev nebeská, duše 
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad, spisy apoštolské, křest, modlitby-církve
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, blaženost, láska, spása
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry, víra, život-křesťanský, poznání
264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby, trinitární teologie, Duch svatý, počátek
266 - Nejsvětější Trojice, podstata, božské osoby, jediné božství 
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství, božská ekonomie, božské osoby, vtělení
1227 - Kristova smrt, vzkříšení, život-nový, ospravedlnění 
2741 - modlitba, vzkříšení   
178 - víra, Nejsvětější Trojice, Otec, Syn, Duch svatý
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice, tajemství, církev, učení křesťanské
253 - jednota-božská, Nejsvětější Trojice, přirozenost-božská, bohové, trinitární teologie
256 - křest, Nejsvětější trojice, katechumeni, víra, sv.Řehoř Naziánský
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice, Bůh-Otec, Duch svatý, Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice, křesťané, křesťanský život, společenství
260 - jednota-božská, Nejsvětější trojice, radost, duše, bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice