Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 649

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec: TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla): ZMRTVÝCHVSTÁNÍ - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

A co se týká Syna, ten uskutečnil vlastní vzkříšení svou božskou mocí. Ježíš oznamuje, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, zemřít a potom vstát z mrtvých (v činném významu slova). Na jiném místě výslovně prohlašuje: „Dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek … Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout“ (Jan 10,17-18). „Věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých“ (1 Sol 4,14).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 648   |   Následující paragaraf 650 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice, transcendence, Boží moc 
651 - vzkříšení, Boží-přísliby, ospravedlnění-víry, důkaz-víry 
657 - vzkříšení, prázdný hrob, smrt, zmrtvýchvstání 
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání, tělo, ospravedlnění duše 
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání, vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla, Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt, církev nebeská, duše 
460 - přirozenost-božská, Syn člověka, Boží-Syn, vtělení, společenství-s Bohem
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista , vykoupení, život-nový
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista   
1227 - Kristova smrt, vzkříšení, život-nový, ospravedlnění 
2741 - modlitba, vzkříšení   
787 - církev, církev-Tělo Kristovo, utrpení Ježíše Krista, eucharistie, tajemství-Božího království
1505 - utrpení-smysl, nemoce, utrpení Ježíše Krista, zlo-vykoupení, svět-spása
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých, utrpení Ježíše Krista, přímluva-církve 
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění, utrpení Ježíše Krista, život-věčný 
653 - Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství, vzkříšení, Syn člověka, tajemství-vtělení
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci, vzkříšení, světlo-víry, život
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení, vzkříšení, prorok, Jeruzalém
627 - Ježíš Kristus-pohřbení, neporušenost-Kristova těla, vzkříšení  
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce, vzkříšení, smrt, peklo