Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 655

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Odstavec: TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH
Podnadpis (římská čísla): SMYSL A SPÁSOVOSNÝ DOSAH ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

A konečně Kristovo zmrtvýchvstání — sám vzkříšený Kristus — je základem a zdrojem našeho budoucího vzkříšení: Kristus vstal z mrtvých „jako první z těch, kteří zesnuli … Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu“ (1 Kor 15,20-22). Než se to splní, žije vzkříšený Kristus v srdci svých věrných. V něm křesťané zakoušejí „moc budoucího věku“ (Žid 6,5) a jejich život je Kristem unášen do lůna božského života: „Umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých“ (2 Kor 5,15).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 654   |   Následující paragaraf 656 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání, vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla, Nejsvětější trojice
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých, křesťanský život, ekonomie spásy (božská)-křest, poslední den


Vybrané dle systému klíčových slov:

1277 - život-nový, křest-nutnost ke spáse, církev  
187 - křesťané, vyznání víry, krédo, symboly-víry 
871 - křesťané, křest, poslání, povolání, Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi, znovuzrození, důstojnost 
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi, církev-služby, církev-poslání, evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti, liturgie, svátostiny, znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti, liturgie, naděje, pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda, svědectví-pravdy, svědomí, život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba, modlitby-rozjímavé, rozjímání, kontemplace
735 - Duch svatý-dary, život-nový, Boží láska, Nejsvětější Trojice-život 
1279 - odpuštění-hříchů, život-nový, kněžství-všeobecné, církev-členství, hříchy
1715 - život-mravní, život-nový, mravnost  
133 - čtení Písma, křesťané, Písmo svaté, poznání, Ježíš Kristus
232 - křest, křesťané, Nejsvětější trojice, víra 
234 - Nejsvětější Trojice-tajemství, křesťané, hierarchie pravd, dějiny-spásy, víra-tajemství
336 - andělé, křesťané, pomoc, přímluva-andělů, ochrana
1356 - eucharistie-forma slavení, křesťané, liturgie, rozmanitost, eucharistie-neměnost
1401 - svátosti-naléhavá potřeba, křesťané, svátosti-podmínky pro nekatoliky, comunicatio in sacris 
2156 - křest, křesťané, křestní-jméno, přímluvy-svatých, světci
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané, křestní-jméno, modlitby-křesťanské, oslava-Boha