Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 684

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"

Duch svatý je svou milostí první, kdo v nás probouzí naši víru a nový život, který spočívá v poznání Otce a toho, kterého poslal, Ježíše Krista. Nicméně ve zjevování osob Nejsvětější Trojice je poslední. Svatý Řehoř Naziánský, „Teolog“, vysvětluje tento postup pedagogikou Boží „shovívavosti“: „Starý zákon jasně hlásal Otce, matněji Syna. Nový ukázal Syna a dal zahlédnout božství Ducha. Nyní má mezi námi Duch domovské právo a dává nám, abychom jej viděli mnohem jasněji. Nebylo totiž prozíravé vyhlašovat otevřeně Syna, dříve než se vyznalo Otcovo božství, a přidává Ducha svatého jako další břemeno — lze-li tak říci — dříve než se vyznalo Synovo božství … Jen kráčím vpřed a postupováním ‘od slávy ke slávě’ se světlo Trojice zaleskne v zářivější jasnosti.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 683   |   Následující paragaraf 685 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

236 - Boží-díla (ekonomie), církevní otcové, ekonomie-spásy, teologie-spásy, Nejsvětější Trojice


Vybrané dle systému klíčových slov:

39 - Bůh-poznání, důvěra, církev, církev-učitelský úřad, dialog
2197 - Bůh-poznání, děti, láska, láska-k bližnímu, matka
2583 - Bůh-poznání, epikleze, modlitba, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba
2614 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, modlitba, modlitba-Kristova
2751 - Bůh-poznání, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, modlitba, modlitba-Kristova
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice, soupodstatnost-s Otcem i Synem, trinitární teologie, tajemství-Boží
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice, Slovo, božské osoby 
245 - Duch svatý, koncily, Nejsvětější trojice, víra, církev
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání, Nejsvětější Trojice, oslava-Boha, zjevení
732 - Duch svatý, letnice, Nejsvětější Trojice, Boží království, poslední časy
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus, Bůh-Otec, Nejsvětější Trojice, tajemství
708 - Duch svatý, Zákon, touha-po Bohu, výchova-Boží, spása
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus, víra, božské osoby, Nejsvětější Trojice
91 - Duch svatý, zjevení, věřící, pomazání, pravda
246 - Duch svatý, Filioque, koncily, otcovství, tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque, tradice-východní, tradice-západní, Nejsvětější Trojice-tajemství
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží, lidství-Kristovo, početí-Kristovo 
486 - Duch svatý, Boží-Syn, Ježíš Kristus, Maria-matka Boží 
687 - Duch svatý, Slovo, Ježíš Kristus, poznání a víra 
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem, přijetí za Boží děti, seslání Ducha svatého, pomazání olejem