Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 696

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla): JMÉNO, NÁZVY A SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
2. podnadpis: SYMBOLY DUCHA SVATÉHO

Oheň. Zatímco voda znamenala zrození a plodnost života dávného v Duchu svatém, oheň symbolizuje přetvářející sílu působení Ducha svatého. Prorok Eliáš, který „povstal jak oheň“ a jehož „slovo plálo jak pochodeň“ (Sir 48,1), svou modlitbou přivolává z nebe oheň na oběť na hoře Karmel, obraz ohně Ducha svatého, který proměňuje všechno, čeho se dotkne. Jan Křtitel, který jde před Pánem „v duchu a moci Eliášově“ (Lk 1,17), hlásá Krista jako toho, kdo „bude křtít Duchem svatým a ohněm“ (Lk 3,16), tím Duchem, o kterém Ježíš řekne: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!“ (Lk 12,49). Ráno o letnicích spočine Duch svatý na učednících v podobě „jazyků jako z ohně“ a učedníci jsou jím naplněni. Duchovní tradice podrží tuto symboliku ohně jako jeden z nejpůsobivějších obrazů činnosti Ducha svatého: „Nezhášejte oheň Ducha“ (1 Sol 5,19).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 695   |   Následující paragaraf 697 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1127 - modlitby-církve, svátosti-spásy, Duch svatý  
2586 - modlitba, modlitby-osobní, modlitby-společné, shromáždění, sobota
718 - Duch svatý, Jan Křtitel, předchůdce Páně, Eliáš-zaslíbený, oheň Ducha


Vybrané dle systému klíčových slov:

695 - Duch svatý-symboly, křižmo, pomazání-Duchem svatým, olej, vtělení
697 - Duch svatý-symboly, oblak, světlo, proměnění na hoře, nanebevstoupení
698 - Duch svatý-symboly, pečeť, biřmování, křest, kněžství
699 - Duch svatý-symboly, vkládání rukou, epikleze, modlitby-církve 
700 - Duch svatý-symboly, prst, vyhánění démonů  
701 - Duch svatý-symboly, holubice, ikonografie křesťanská, columbárium 
731 - letnice, Duch svatý-seslání, Velikonoce, Duch svatý-božská osoba 
1302 - letnice, Duch svatý-seslání   
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly, voda, křest, pramen-života
2059 - desatero, oheň, Písmo svaté, teofanie, zjevení Boha
732 - Duch svatý, letnice, Nejsvětější Trojice, Boží království, poslední časy
1226 - církev, letnice, apoštolové, Petr (apoštol) 
2617 - čas, letnice, Maria, Maria-Matka církve, Maria-zvěstování
2623 - církev, letnice, modlitba, modlitby-církve, život-modlitby
2717 - modlitba, modlitby-vnitřní, oheň, svět-budoucí, ticho
767 - církev-poslání, církev-ustanovení, letnice, misionářské povolání, spása
1076 - svátostná ekonomie, velikonoční tajemství, letnice, svátostná ekonomie, Ježíš Kristus-hlava církve
1288 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání, letnice , Petr (apoštol)
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat, letnice, modlitba, modlitba-Páně
2058 - archa, desatero, hlas-Boží, oheň, Písmo svaté