Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 697

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla): JMÉNO, NÁZVY A SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
2. podnadpis: SYMBOLY DUCHA SVATÉHO

Oblak a světlo. Tyto dva symboly jsou při projevech Ducha svatého neoddělitelné. Již při Božích zjeveních ve Starém zákoně zjevuje oblak - někdy temný, jindy zářivý — živého Boha a spasitele, zahaluje přesažnost jeho slávy: Mojžíšovi na hoře Sinaj, ve stanu Setkání a během putování pouští; Šalomounovi při posvěcení chrámu. Tyto předobrazy naplňuje Kristus v Duchu svatém. Ten totiž „sestupuje na Pannu Marii a zastíní ji“, aby počala a porodila Ježíše. Na hoře Proměnění přichází v oblaku, který zahalí Ježíše, Mojžíše a Eliáše, Petra, Jakuba a Jana, a „z oblaku“ se ozývá hlas, který říká: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte“ (Lk 9,35). Konečně tentýž oblak zastře Ježíše pohledu učedníků v den nanebevstoupení a oblak ho zjeví jako Syna člověka v jeho slávě v den jeho příchodu.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 696   |   Následující paragaraf 698 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

484 - Maria-zvěstování, plnost času, Duch svatý, zvěstování, Boží-příslib
554 - proměnění-Páně, Boží-Syn, Ježíš Kristus-proměnění, Mesiáš-utrpení 
659 - zmrtvýchvstání, Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení, učedníci, Boží sláva


Vybrané dle systému klíčových slov:

695 - Duch svatý-symboly, křižmo, pomazání-Duchem svatým, olej, vtělení
696 - Duch svatý-symboly, oheň, ohnivé jazyky, oheň Ducha, letnice
698 - Duch svatý-symboly, pečeť, biřmování, křest, kněžství
699 - Duch svatý-symboly, vkládání rukou, epikleze, modlitby-církve 
700 - Duch svatý-symboly, prst, vyhánění démonů  
701 - Duch svatý-symboly, holubice, ikonografie křesťanská