Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 699

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla): JMÉNO, NÁZVY A SYMBOLY DUCHA SVATÉHO
2. podnadpis: SYMBOLY DUCHA SVATÉHO

Ruka. Vkládáním rukou uzdravuje Ježíš nemocné a žehná malým dětem. Totéž budou dělat apoštolové v jeho jménu. Ba co více, vkládáním rukou apoštolů je předáván Duch svatý. List Židům počítá vkládání rukou mezi „základní články“ své nauky. Církev uchovala toto znamení všemohoucího vylití Ducha svatého ve svých svátostných epiklezích (modlitbách).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 698   |   Následující paragaraf 700 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice, Nová smlouva, stvoření (proces) 
1288 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání, letnice , Petr (apoštol)
1300 - biřmování-tradice, epikleze, modlitby-liturgické, pečeť 
1573 - modlitby-liturgické, obřady, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží
1688 - bohoslužba slova, liturgie, pohřeb-křesťanský, pohřební obřady, smrt-křesťanská


Vybrané dle systému klíčových slov:

695 - Duch svatý-symboly, křižmo, pomazání-Duchem svatým, olej, vtělení
696 - Duch svatý-symboly, oheň, ohnivé jazyky, oheň Ducha, letnice
697 - Duch svatý-symboly, oblak, světlo, proměnění na hoře, nanebevstoupení
698 - Duch svatý-symboly, pečeť, biřmování, křest, kněžství
700 - Duch svatý-symboly, prst, vyhánění démonů  
701 - Duch svatý-symboly, holubice, ikonografie křesťanská, columbárium 
1353 - epikleze, Duch svatý-síla, eucharistie, slova ustanovení, proměňování
1624 - epikleze, epikleze-svatební, manželská smlouva, pečeť, požehnání
1127 - modlitby-církve, svátosti-spásy, Duch svatý  
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly, voda, křest, pramen-života
1320 - křižmo, vkládání rukou, závazná formule-biřmování, pečeť 
1519 - pomazání-nemocných-průběh, vkládání rukou, modlitba, mazání olejem, milost
1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, krev Kristova, liturgie, obětní dary
1106 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, anamneze, tělo Kristovo, krev Kristova
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, liturgie, společenství-s Nejsvětější Trojicí, tajemství-spásy
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, oběť-věřících, svědectví-církve 
1300 - biřmování-tradice, epikleze, modlitby-liturgické, pečeť 
2583 - Bůh-poznání, epikleze, modlitba, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba
276 - Boží-všemohoucnost, modlitby-církve, svědectví-Písma  
1196 - denní modlitba církve, modlitby-církve, oslava-Boha, modlitba-proseb