Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 854

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec: CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla): CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis: MISIE - POŽADAVEK VŠEOBECNOSTI CÍRKVE

Církev skrze své vlastní poslání „jde spolu s celým lidstvem, sdílí s ním týž pozemský osud a je jakoby kvas a duše lidské společnosti, kterou má v Kristu obnovit a přetvořit v Boží rodinu“. Misionářské úsilí tedy vyžaduje trpělivost. Začíná hlásáním evangelia národům a skupinám, které ještě nevěří v Krista; pokračuje vytvářením křesťanských společenství, které „jsou znamením Boží přítomnosti ve světě“, a zakládáním místních církví; podněcuje proces inkulturace, aby se evangelium mohlo vtělit do kultur jednotlivých národů; přitom nezůstane ušetřena neúspěchů. „Pokud jde o lidi, skupiny a národy, církev jen postupně s nimi přichází do styku a proniká do nich a tak je přijímá do katolické plnosti.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 853   |   Následující paragaraf 855 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2105 - církev-katolická, láska, láska-k Bohu, náboženství, povolání
1204 - liturgie, liturgie-kultura, tajemství-Kristovo, bohoslužba 


Vybrané dle systému klíčových slov:

888 - evangelium-hlásání, biskupové, kněží, víra-zvěstování, církev-učitelský úřad
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti, liturgie, manželská věrnost, manželství-nerozlučitelnost
853 - misie, církev, hříchy-misionářů, cesta kříže, pokání
886 - biskupové, církve-místní, jáhni, kněží, chudí
1595 - církevní úřady, církve-místní, kněží, povolání-církve, společenství-farní
3 - přijetí evangelia, evangelium-hlásání , život 
543 - Boží-království, evangelium-hlásání, Ježíš Kristus-život veřejný, Izrael, lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání, pokora, chudí, Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání, podobenství, Ježíš Kristus-život veřejný, učedník
852 - misie-cesty, evangelium-hlásání, Duch svatý-misie, sebeobětování, církev
875 - služba-církve, evangelium-hlásání, církev-služby, svátosti 
905 - laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání, evangelizace, svědectví-o Bohu 
929 - sekulární společnost, evangelium-hlásání, obnova světa, život-zasvěcený 
1070 - liturgie-novozákoní, evangelium-hlásání, kněžství, Ježíš Kristus-kněžství, údy-Kristova těla
1086 - poslání, evangelium-hlásání, liturgie, oběti, spása-uskutečňování
1427 - obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání, křest, obrácení, odpuštění-hříchů
1540 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, evangelium-hlásání, kněží, kněžství, oběť-Starého zákona
1586 - cesty-svatosti, evangelium-hlásání, Ježíš Kristus-kněžství, kněží, modlitby-liturgické
2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání, evangelizace, svědectví-církve, věrnost-člověka
2835 - Boží-slovo, evangelium-hlásání, hlad, křesťané, modlitba