Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 891

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec: VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla): HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis: ÚKOL VYUČOVAT

„Tato neomylnost přísluší římskému biskupovi, hlavě biskupského sboru, z jeho úřadu, když s konečnou platností vyhlašuje nauku o víře a mravech jako nejvyšší pastýř a učitel všech věřících křesťanů, který své bratry utvrzuje ve víře … Církvi přislíbenou neomylnost má také biskupský sbor, když s Petrovým nástupcem vykonává nejvyšší učitelský úřad“ především na ekumenickém koncilu. Když církev prostřednictvím svého nejvyššího učitelského úřadu předkládá něco „k věření jako zjevené od Boha“ a jako Kristovo učení, „jsou věřící povinni … k takovému výroku vnitřně přilnout náboženskou poslušností“. Tato neomylnost sahá tak daleko, jak sahá poklad božského zjevení.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 890   |   Následující paragaraf 892 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

2051 - neomylnost církve, charisma neomylnosti   
1594 - biskupský sbor, kněží, papež, svátost kněžství, svátosti
890 - církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti, neomylnost církve, mravy a víra, omyl
889 - církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru, neomylnost církve, smysl pro víru, víra-apoštolská
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad, papež, biskupové, neomylnost církve
36 - církev-učitelský úřad, světlo-rozumu, Bůh-zjevený, Bůh-poznání, Boží obraz
1554 - církev-učitelský úřad, kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-biskupů
2366 - církev-učitelský úřad, láska, láska-k bližnímu, manželská plodnost, manželství
2663 - církev-učitelský úřad, kultura, modlitba, modlitba-tradice, tradice-církevní
879 - služba-kolegiální forma, biskupský sbor, Petr(nástupci), církev-pastorační poslání, služba-církve
881 - biskupové, biskupský sbor, Ježíš Kristus-hlava církve, klíče království, papež
883 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor, jednota-s papežem, papež, biskup římský
884 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor, koncily, papež, biskup římský
885 - jednota-Božího lidu, biskupský sbor, Boží-lid, duchovenstvo, papež
1559 - biskupové, biskupský sbor, kněží, papež, svátost kněžství
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad, spisy apoštolské, křest, modlitby-církve
1592 - církev, církev-učitelský úřad, kněží, kněžství-služebné, správa-pastorální
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, nevědomost, obrácení
2030 - církev, církev-učitelský úřad, dějiny-církve, Maria, Maria-Matka církve
2031 - církev, církev-učitelský úřad, eucharistická oběť, modlitby-liturgické, pramen-milosti