Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 897

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec: VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla): VĚŘÍCÍ LAIKOVÉ

„Slovem laik se označují všichni věřící křesťané mimo členy stavu duchovenského a stavu řeholního, právně uznaného v církvi; tedy věřící křesťané, kteří — když byli křtem přivtěleni ke Kristu a učiněni Božím lidem, a tak se stali svým způsobem účastnými Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského — vykonávají svým podílem poslání celého křesťanského lidu v církvi a ve světě.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 896   |   Následující paragaraf 898 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi, církev-služby, církev-poslání, evangelijní rady


Vybrané dle systému klíčových slov:

941 - laici, Kristovo kněžství, křest, biřmování, svatost
898 - laici, Bož království-hledání, křesťané, laici-povolání, povolání-laiků
899 - laici, křesťanské sociální učení, politika, společnost občanská, učení křesťanské
900 - laici, laici-apoštolát, poznání-spásy, spása, život-křesťanský
901 - laici, laici-povolání, zbožnost, život-rodiny, posvěcení
902 - laici, rodiče, výchova-křesťanská, život-rodiny 
903 - laici, lektoři, akoliti, svaté přijímání, modlitby-liturgické
904 - laici, laici-prorocké poslání, svědectví-o Bohu, víra-smysl 
907 - laici, křesťané-právo kritiky, úcta-k církvi, křesťané-povinost vyjádřit názor 
908 - laici, otroctví-hříchu, svoboda, sobeovládání, život-svatých
909 - laici, kultura, světské instituce, spravedlnost, život-mravní
911 - laici, církevní soudy, ekonomické rady, farnosti, pastorační rady
940 - laici, svět-současný, apoštolské působení, povolání 
942 - laici, prorocké poslání, svědkové-Kristovi, povolání 
943 - laici, královské poslání, vítězství nad světem, sebezápor, svatost
232 - křest, křesťané, Nejsvětější trojice, víra 
2156 - křest, křesťané, křestní-jméno, přímluvy-svatých, světci
537 - křest, Ježíš Kristus-křest, křesťané, narození-z Boha, Boží-děti
189 - křest, vyznání víry, božské osoby, pravdy-víry, Nejsvětější Trojice
256 - křest, Nejsvětější trojice, katechumeni, víra, sv.Řehoř Naziánský