Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 957

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec: SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
Podnadpis (římská čísla): SPOLEČENSTVÍ NEBESKÉ A POZEMSKÉ CÍRKVE

Společenství se svatými. „Památku nebešťanů ctíme nejen pro jejich příklad, nýbrž ještě více proto, aby se jednota církve posilovala v Duchu uskutečňováním bratrské lásky. Vždyť jako nás přivádí blíže ke Kristu křesťanské společenství poutníků, tak nás i společenství se svatými spojuje s Kristem. Z něho — jako ze zdroje a hlavy — pramení všechny milosti a život Božího lidu.“ „Kristu se klaníme, protože je Boží Syn, zatímco mučedníky právem uctíváme jakožto učedníky a napodobitele Pána pro jejich svrchovanou oddanost jejich Králi a Mistrovi; a kéž je dáno i nám, abychom se stali jejich společníky a spoluučedníky!“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 956   |   Následující paragaraf 958 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1173 - liturgický rok, oslava-mučedníků, světci, příklad-svatých, přímluva-svatých


Vybrané dle systému klíčových slov:

946 - společenství-svatých, vyznání výry, církev-obecná  
948 - společenství-svatých, svaté věci, tělo Kristovo, krev Kristova, svaté osoby
1475 - společenství-svatých, svatost, výměna duchovních dober, očista hříšníků 
1476 - společenství-svatých, poklad církve, zásluhy a smírné skutky, vykoupení, usmíření
955 - církev-tři stavy, společenství-svatých, jednota v Kristu, sdílení duchovních hodnot 
2473 - mučedníci, pravda, svědectví-víry, život-v pravdě 
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých, utrpení Ježíše Krista, přímluva-církve 
956 - přímluvy-svatých, církev-tři stavy, společenství-svatých, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, dobro
959 - chvála Boha, církev-tři stavy, rodina-Božích dětí, společenství-svatých, liturgie -nebeská
962 - církev-společenství svatých, církev-tři stavy, církev-putující, církev vítězná(nebe), církev trpící-(očistec)
1195 - liturgie-nebeská, světci, svátky světců, oslava-Krista v údech, světci-příklad
947 - Tělo Kristovo, dobro-sdílení, společenství-svatých, údy-Kristova těla, svátosti
952 - majetek, dobro-sdílení, společenství-svatých, statky (majetek), nouze
954 - cesta kříže, církev-putující, církev-tři stavy, církev-trpíící(očistec), církev-vítězná(nebe)
2725 - duchovní boj, modlitba, světci, život-nový, společenství-svatých
61 - patriarchové, proroci, světci, Starý zákon, liturgie
1173 - liturgický rok, oslava-mučedníků, světci, příklad-svatých, přímluva-svatých
950 - dobro-sdílení, křest, společenství-svátostí, společenství-svatých 
2012 - povolání, svatost, poslání, světci 
951 - dobro-sdílení, charismata, obecné blaho, společenství-charismat, společenství-svatých